Masz pytania? Zadzwoń: +48 502 229 001

SmartBlond® SMART-GRUNT

SMARTBLOND®  GRUNT UNIWERSALNY należy stosować do gruntowania standardowych podłoży budowlanych tj.: przed nanoszeniem farb, mas szpachlowych, tapet, zapraw klejowych oraz posadzek cementowych.

SMARTBLOND® GRUNT UNIWERSALNY

Preparat SMARTBLOND® GRUNT UNIWERSALNY jest idealnym rozwiązaniem dla gruntowania standardowych podłoży budowlanych, takich jak płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne czy beton.

Produkt wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność materiałów oraz zmniejsza zużycie produktów nawierzchniowych nakładanych na roboczą powierzchnię. Dzięki temu, że redukuje nasiąkliwość, zmniejsza pylistość oraz wyrównuje chłonność podłoża, osiągamy lepsze efekty końcowe.

SMARTBLOND® GRUNT UNIWERSALNY jest niezbędnym narzędziem przed nanoszeniem farb, mas szpachlowych, tapet, zapraw klejowych oraz posadzek cementowych. Warto zwrócić uwagę na jego uniwersalność, która pozwala na stosowanie go w różnych warunkach i sytuacjach.

Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze, a nasze projekty zyskują solidne i trwałe fundamenty.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia pod gruntowanie powinna być sucha, nośna, równa, oczyszczona od kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Powłoki starych farb łuszczących się i nie związane warstwy należy usunąć mechanicznie. Powierzchnie z widocznym skażeniem biologicznym odkazić za pomocą preparatu do usuwania alg i grzybów SMARTBLOND®  ANTYALG, umyte podłoże pozostawić do wyschnięcia, zlikwidować przyczynę powstania wykwitów, grzybów. W przypadku nowych tynków cementowych, cementowo-wapiennych należy zachować minimum 3-4 tygodniowy okres sezonowania, przy tynkach gipsowych 2-tygodniowy.

SPOSÓB UŻYCIA:

SMARTBLOND®  GRUNT UNIWERSALNY jest produktem gotowym do użycia, choć  w  przypadku mniej wymagających powierzchni można go rozcieńczać wodą w proporcji 1:1. Przed użyciem produkt należy  dokładnie wymieszać. Grunt nanosić jednokrotnie na podłoże za pomocą: wałka, pędzla lub  pistoletu (równomierną warstwę). Czas schnięcia gruntu w optymalnych warunkach pogodowych w temperaturze 20°C  przy wilgotności powietrza 60% wynosi około 4-6 godzin.

ZUŻYCIE:

Około 0,1-0,15 kg/m³- zużycie zależne jest od stopnia chłonności i struktury podłoża.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

gęstość                                                  1,05 kg/dm

pH                                                         około 8

zdolność rozcieńczania wodą          zupełna

czas schnięcia powłoki                     4-6 godzin

Wygląd i barwa powłoki                  gładki bez zacieków, bezbarwny

zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty  PN-81906

DWU nr MGR 7771

PRZECHOWYWANIE:

Grunt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Okres przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

↵ strona główna

→ Facebook

inne produkty do budownictwa: kliknij