Masz pytania? Zadzwoń: +48 502 229 001

Specialchem Impregnat WET LOOK do Bruku

Produkt do impregnacji kostek brukowych nadający efekt „mokrej powierzchni” – pogłębienie koloru. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy powierzchnię STAYCLEAN czyli łatwą w czyszczeniu. W okresie zimowym ułatwia usuwanie lodu i odśnieżanie. Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i plamami Odporność na UV i złe warunki atmosferyczne. Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni Materiał staje się odporny na zabrudzenia, wodę i plamy.

 

 

Produkt do impregnacji kostek brukowych nadający efekt „mokrej powierzchni” – pogłębienie koloru. Zastosowana receptura pozwala na wieloletnią ochronę przed zabrudzeniami, wodą i plamami. Dodatkowo dzięki nanocząsteczkom uzyskujemy powierzchnię STAYCLEAN czyli łatwą w czyszczeniu. W okresie zimowym ułatwia usuwanie lodu i odśnieżanie. Hydrofobizuje chroniąc przed wodą i plamami Odporność na UV i złe warunki atmosferyczne. Zmniejsza ryzyko powstawania grzybów i pleśni Materiał staje się odporny na zabrudzenia, wodę i plamy.

Właściwości:

  • efekt mokrej powierzchni
  • pogłębienie koloru
  • wieloletnia ochrona przed zabrudzeniami, wodą
  • odporność na promieniowanie UV i złe warunki atmosferyczne
  • powierzchnia STAYCLEAN powoduje łatwe czyszczenie
  • łatwe osuwanie śniegu i lodu z zaimpregnowanej powierzchni

Zastosowanie produktu:

Preparat do impregnacji barwionych kostek brukowych i kostek płukanych z posypką, starobruku, palisad, chodników, parkingów.

UWAGA! Nie zaleca się stosować na NIEBARWIONE kostki szare ani białe!!!

Wydajność: 0,1-0,15 l/m². Zużycie zależy od techniki aplikacji oraz od nasiąkliwości materiału impregnowanego.

 

Metody aplikacji:

opryskiwacz ogrodowy, pistolet HVLP

 

Sposób użycia:

Na początku wyczyść materiał, tak aby powierzchnia była czysta i sucha.

Opryskiwacze używane do nakładania nie mogą być mokre z wody – należy je osuszyć lub przepłukać rozpuszczalnikiem.

Na przygotowaną kostkę nanieś preparat metodą natryskową w formie delikatnej mgiełki. (zbyt duża ilość impregnatu naniesiona w jednej warstwie może znacznie wydłużyć jego schnięcie.)

Nanosząc impregnat materiał powinien dokładnie wchłonąć produkt.

Zaleca się stosować dwie warstwy w odstępach minimum pół godziny.

Nakładając drugą warstwę wzmocnisz efekt przyciemnienia.

Kostka brukowa nie powinna mieć kontaktu z wodą przez około 5 godzin po impregnacji.

 

Skład: węglowodory alifatyczne <90%, polimery, siloksany.

 

Bezpieczeństwo i magazynowanie:

Stosuj podstawowe zasady BHP. Produkt trzymaj szczelnie zamkniętym i chroń przed dostępem dzieci i zwierząt. Unikaj kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Przed użyciem zaleca się zapoznanie z kartą techniczną preparatu. Przechowywać w zakresie temperatur 5-30 C.

 

Środki ostrożności:

PL: H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry, P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem, P331 NIE wywoływać wymiotów, P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.